ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η Εταιρεία  CP PAVLIDES L.L.C (Εκτιμητές Ακινήτων), εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2006, από τον κ. Κωνσταντίνο Παυλίδη.

O κ. Κ. Παυλίδης κατέχει BA Economics, MA Property Valuation & Law και Dip Financial Strategy (University of Oxford), έχει εργαστεί στις εταιρείες  Hillier Parker στο  Λονδίνο και  Savills στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει εκτιμήσεις για ευρύ φάσμα ακινήτων όπως Ξενοδοχείων, Μαρινών, Εμπορικών κέντρων, Νοσοκομείων, Εστιατορίων κ.τλ.
Ο κ. Παυλίδης έχει πραγματοποίηση έρευνα σχετικά με τις εκτιμήσεις Ξενοδοχείων.  Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του διατριβής είναι, How would a Private Equity Firm approach the acquisitions of a  hotel and is the Red Book approach relevant?
Οι εκτιμητές της εταιρείας είναι μέλη του ETEK και του RICS και έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εκτιμήσεων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Η Εταιρεία εφαρμόζει του κανονισμούς του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) και είναι μέλος του ΕΤΕΚ (Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου)

Στην Εταιρεία CP PAVLIDES L.L.C δέσμευση μας αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται με ακεραιότητα και άμεση εξυπηρέτηση.

Το διακεκριμένο και υψηλής ποιότητας Πελατολόγιο της Εταιρείας μας αποτελείται από:

Μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρείες
Μεγάλους Τραπεζικούς Οργανισμούς
Συνεργατικά Ιδρύματα
Δημόσιους και Ημικρατικούς Οργανισμούς, κ.α
Ιφιγένειας 31, Διαμ 501,
2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

www.cppavlides.com
email: info@cppavlides.com
Τηλ: +357  22 447846
Φαξ: +357 22 447847
Copyright © C.P.Pavlides LLC 2017. All rights reserved.