ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτιμήσεις ακινήτων όλων των τύπων

Εκτίμηση για εμφάνιση στο δικαστήριο ως εμπειρογνώμονας μάρτυρας

Αναλυτικές μελέτες βιωσιμότητας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για σκοπούς αγοράς, ανάπτυξης, πώλησης και επένδυσης ακινήτων

Εταιρική Στρατηγική, Διαχείριση Ακινήτων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Click for new image
Ιφιγένειας 31, Διαμ 501,
2007 Στρόβολος, Λευκωσία
Κύπρος

www.cppavlides.com
email: info@cppavlides.com
Τηλ: +357  22 447846
Φαξ: +357 22 447847
Copyright © C.P.Pavlides LLC 2017. All rights reserved.